.: PÕHUPELLET > Ökopellet :.

Lilli Agro

Põhupellet sobib allapanuks kõigile koduloomadele!

Oko_Pelleti_sertifikaat.pdf

Kahe sigala lammutust

Lilli külas toetas

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond.

 

 

 

 

  Ökopellet on 100 % looduslik toode mis on toodetud erinevatest põhkudest või nende segust. Kasutatud on kas nisu, odra, rukki, kaera või rapsipõhku. Pelletite tootmisel pole kasutatud lisaaineid ning tootmisprotsessis tõuseb temperatuur kuni 85oC. Selle tulemusena hävinevad peaaegu kõik mikroorganismid ja seega on tegemist steriilse tootega.

Ökopelletite kasutusvaldkond on lai. Oleme leidnud seni talle kasutust hobuste allapanuna, küttena, biolaguneva multšina, komposti ja käimlastabilisaatorina. Kasutusvaldkondade loend täieneb pidevalt. Külastage meie kodulehte, et olla kursis uuemate ökopellete kasutusvõimalustega.

Ökopelleti_sertifikaat

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2010