.: PÕHUPELLET > Allapanuks > Lindudele > Iseloomustus :.

Lilli Agro

Põhupellet sobib allapanuks kõigile koduloomadele!

Oko_Pelleti_sertifikaat.pdf

Kahe sigala lammutust

Lilli külas toetas

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond.

 

 

 

 

Ökopelletite kasutamine lindude allapanuna

 

Ökopelleti eelised

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2010